Formulari On-line d'inscripció

XXX Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes

Sant Boi de Llobregat, Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 12 de maig de 2018

Dades personals
Dades de contacte (email) *
Dades de Facturació
Quotes d'inscripció
   
   
Totals
Cancel·lacions d'inscripcions
Les cancel·lacions d'inscripció rebudes després de l'1 d'abril de 2018 no tindran dret a devolució.
Forma de pagament
El pagament es pot efectuar a través de transferència bancària a BANKINTER, a nom de ACTO SERVEIS - JORNADA GASTRO.

nº de compte: 0128-0524-23-0100028893
IBAN: ES4301280524230100028893
SWIFT CODE: BKBKESMMXXX

Cal enviar el justificant de pagament amb el nom de la persona inscrita a la Secretaria Tècnica de la Jornada.

ACTO SERVEIS
jornadagastro@actoserveis.com

Protecció de dades
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat pròpia del formulari. El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions que preveu la LOPD, adreçant-se per escrit a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA.

Ja no es poden fer inscripcions on-line.

Data: 02:46:34 31/05/2023 1685493994 1524988800