Formulari On-line de Comunicacions

XXX Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes

Sant Boi de Llobregat, Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 12 de maig de 2018

Data límit: 20 d'abril

Dades personals autor signant
Dades de la comunicació S'han d'escriure tots els autors, inclòs la persona que presenti la comunicació com a primer signant: el nom i cognoms dels autors separats per ";" (ex. Javier González; Dolores Rivera).
Caldrà detallar la Institució, Departament o Servei.
En majúscules i sense abreviatures. Màxim de dues línies.